המושגים 'צורה' ו'חומר' במהר"ל

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

אשמח אם הרב יוכל לתת ביאור מורחב למושגים 'חומר' ו'צורה' המופיעים אצל המהר"ל. האם פירושם אחיד בכל כתבי המהר"ל ?


תשובה:

'חומר' הוא המיועד לקבל את הצורה, הפוטנציאל לצאת אל הפועל. ה'צורה' היא היחודיות של בעל הצורה, המוציאו אל הפועל. הגדרות אלה, שמקורן באריסטו, מקבלות אצל המהר"ל משמעות ערכית.