ברכה בקול רם

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

1. האם עדיף לברך בקול רם ולזכות את האחרים באמן ומתי לא?

2. אם כן, האם אשה יכולה לברך בקול רם מול גברים?

3. אם כן, האם יש חילוק בין אשר יצר לשאר ברכות?


תשובה:

בקול רם עדיף אם אין זה מטריד אחרים, שאז יש להימנע ממדת חסידות, כמבואר במסילת ישרים פרק כ'. גם אשה יכולה לברך. גם אשר יצר, אלא אם כן אין הדבר נעים לשומעים.