ההבדל בין "נביאים" ל"כתובים"

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מה ההבדל בין ספרי ה"נביאים" לספרי ה"כתובים" ולמה חילקו ביניהם אנשי כנה"ג? לכאורה השם "כתובים" אמור לכלול את כל התורה שבכתב?


תשובה:

הדברים שבנביאים נועדו תחילה להיאמר ואחר כך גם נכתבו. הדברים שבכתובים נאמרו מלכתחילה על מנת לכותבם. בשם ר' אברהם שפירא שליט"א.