יצר הטוב ויצר הרע

י' בסיון תשס"ז, כ"ז בתמוז תשס"ח

שאלה 1:

האם אנחנו, פשוטי-העם, שנמשכים לעולם הזה ולא ביטלו תאוות, צריכים היום להיות במצב של בריחה מחומר, כמו שכתוב בפרק א' במסל"ש או לנסות לחבר למרות שאנחנו לא במצב של עילוי הכוחות? אני לא מבין איך תורת הרב מסתדרת בפועל כשהרב אומר שיסוד המוסר התורי לא יצא לפועל מהירוס הכוחות וצביונם, איך אני כחייל אמור להמשיך את כוחות הברית שלי? לאן לנתב אותם?


תשובה 1:

יצר הרע מובנה באדם ולכן הוא טוב. כוונת הרב קוק והמהר"ל בעניין זה היא שיש לקבל את כוחות החיים של היצר הרע באהבה ולא להרגם. הסבה לכך שהיצר הרע נקרא רע היא שכאשר הוא המוביל את הנפש זה רע. דוקא אז הצדיק כולל את הכל, כשכל כוחותיו משמשים למטרה של דעת ה', כמאמר חז"ל "בשני יצריך". היטיב לבאר את העניין הבעל שם טוב, שהסביר שיש שלשה שלבים במערכה על הטוב: הכנעה-הבדלה-המתקה. בתחילה יש להכניע את כוחות החיים, ויתכן שזה מה שאתה עובר כעת כחייל, עד מצב של הבדלה מן החטא על ידי אבדן חלק מכוחות החיים, ולאחר מכן הקמתם לתחיה של אותם הכוחות ממש לבניין עבודת דעת ה' מאהבה.שאלה 2:

שמעתי בשיעור מהרב שיצר הטוב זה יצר המין (נתינת החיים) ויצר הרע זה עניין של לקיחה. בתחילת בית שני כשאנשי כנסת הגדולה ניסו לבטל את יצר הרע – לא מצאו ביצה. משמע שיצר המין זה יצר הרע?


תשובה 2:

יצר המין יכול להיות מכוון לקחת ואז הוא היצר הרע, ויכול להיות מכוון להוסיף חיים ואז הוא יצר הטוב.