חובה ללבוש גרביים עם סנדלים?

ד' בסיון תשס"ז

שאלה:

א. גבר שנועל סנדלים, האם חובה עליו ללבוש גרביים?

ב. שאלתי נבעה מכך שאני רואה תלמידי חכמים ובחורי ישיבות שכן לובשים גרביים בעת שנועלים סנדלים. האם זה נובע מהרגשת צניעות אישית של האדם למרות שאין עליו חובה? או ממידת חסידות?


תשובה:

א. לא.

ב. חסידות.