מיתת בי"ד

כ"ז באייר תשס"ז

שאלה:

האם בע"ה כשתקום הסנהדרין נשוב להרוג נואפים ורוצחים? האם זה לא נראה פרימיטבי? למה אי אפשר לחנך אותם ולהחזיר אותם לדרך הישר "החפץ אחפוץ במות המת כי אם וגו'"? חוץ מזה שזה מסייג הרבה משאינם שומרי מצוות לרצות בחזרת הסנהדרין.


תשובה:

לא יהרגו כי לא ינאפו. וגם אם כן, הרי מפורסם שהתנאים הנדרשים כדי לחייב מיתה הינם בלתי ריאלים ולא נאמר מות יומת אלא כדי להצביע על חומרת המעשה.