השעירים לה' ולעזאזל ביום הכיפורים

כ"ב, כ"ג באייר תשס"ז

שאלה 1:

מדוע ביום כיפור מבחינה כמותית /שני שעירים/ נותנים שווה להשם ולעזאזל?


תשובה 1:

מאחר ויש כאן התערבות של ההשגחה דרך הגורל, צריך שלא יהיה שום נתון שיטה את הגורל לשום כיוון.שאלה 2:

כבודו אמר שאנו חייבים לתת פרנסה לכח הרע, אז למה לא שעיר להשם וחייה אחרת קטנה לעזאל? אחרת זה מפתה לחשוב מחשבות מינות.


תשובה 2:

להיפך. זה מראה שהטוב והרע בשורשם שוים הם כי אצלו ית' הכל טוב.