שמשון וגולית

כ"א באייר תשס"ז

שאלה:

האם יתכן שגולית היה מצאצאי שמשון, שהרי היו לשמשון כמה נשים פלישתיות וגם לשניהם יש כח בלתי מצוי?


תשובה:

נדמה לי שיש מדרש שאומר כן. על כל פנים כך מפורש בחת"ם סופר לפרשת נשא שבא על ערפה בבית האסורים.