האר"י, תורת הראשונים והרב קוק

כ' באייר תשס"ז

שאלה:

שמעתי שאומרים בשם האר"י ז"ל שכל תורת הראשונים אחרי הרמב"ן היא סתם והם בדו מלבם, ומתוך כך הקשו על תורת הרב קוק שלמד הרמ"ק והר"י גקטיליא ואולי עוד ולכן אינה נכונה. האם זה נכון? אם כך מהו התירוץ?


תשובה:

האר"י קבע שעד הרמב"ן ידעו חכמי הסוד את התורה הנסתרת בשלימותה, ושאחר כך כל חכם קלט רק צדדים חלקיים מן האמת. כך שאין מניעה מלקבל רעיונות מחכמים אלה, ובלבד שלא יעמדו בסתירה מפורשת למסקנת האר"י. ר"י גקטיליא הוא לפני הרמב"ן.