לימודיו של הרב קוק בוולוז'ין

י"ח באייר תשס"ז

שאלה:

מהי האמת לגבי הרב קוק ולימודיו בוולוזין? ראיתי שהרב אומר שזה לא נכון מה שכתוב בדת הציונות לגבי סילוקו לאחר שנה.


תשובה:

היה חביב על הנצי"ב, שהיה מפנה אליו תלמידים שהסתבכו באמונתם, כפי שהעיד החפץ חיים. אחרי שנה בוואלוז'ין, אחרי שלמד מקודם בעוד ישיבות חשובות ואצל גדולי ישראל, כשגם הספיק לערוך את "עיטורי סופרים" עם הסכמת הנצי"ב, וגם לכתוב מאמר סקירה לכבוד רבו, נתמנה לרב בקהילות חשובות.