כיפה על הראש - למה?

י"ח באייר תשס"ז, ט"ז בניסן תשע"אשאלה 1:

חבר לעבודה (חילוני) שואל למה גבר מכסה את הראש (או בקיצור למה חובשים כיפה). הוא שמע איפה שהוא שזה מהווה הפרדה ביננו לבין ה' שנמצא למעלה. והרי ה' לא נמצא במקום פיזי (השמים).

תשובה 1:

הכיפה היא דרך כבוד לפני אדם חשוב, ולכן נוהג כלפי מעלה, כי דברה תורה כלשון בני אדם.שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

האם כיסוי ראש לגברים הוא הלכה או מנהג? זו מחלוקת בין הפוסקים אך הדעה המרכזית היא שזו רק עצה טובה. בזמן התפילה זו חובה לרוב הדעות או בבית הכנסת ובית המדרש. הבנתי שיש שפסקו שזה אינו חיוב. האם לפיכך אדם ההולך בלא כיסוי ראש יש לו על מה שיסמוך? כן. וכך נהגו בהרבה קהילות.