מבקרי המקרא

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

ישנם האומרים (פרופסורים למיניהם)שכמה אירועים מרכזיים בחיינו כגון יציאת מצרים ומתן תורה לא קרו. לצערי נכנסים בי ספקות בעקבות כך לכן שאלותי הן:

1. איך יתכן לומר זאת?

2. אולי יש הוכחות לטנענותיהם הרי כל טענה צריכה הוכחה?

3. אם אין הוכחות ואלו טענות שווא מה מניע אותם לומר זאת?


תשובה:

1. מתוך אי התחשבות בעובדה ההיסטורית שקיימת זהות לאומית ישראלית הנושאת בעצמותה את רושם המאורעות המייסדים אותה.

2. אין שום הוכחה לדבריהם.

3. הקושי האמיתי לקבל את התערבות הבורא בעולם התחתון.