הרב אורי שרקי

ספירת העומר - הספירות והמאורעות

ט"ו באייר תשס"ז
התאמה נפלאה יש בין סדר הספירות שאנו מכוונים אליו בספירת העומר, ככתוב בסידורים, לבין המאורעות של הימים האלה. השבוע הראשון, בו שולטת מידת החסד, חל בו חג הפסח המציין את חסד ה' ביציאת מצרים. בשבוע השני, מדת הדין-גבורה, חל בו יום הזכרון לשואה ולגבורה. השלישי, בו חזרה תפארת האומה בקבלת העצמאות, ובשבוע הרביעי, בנצח שבנצח שהיא מדתו של משה רבינו, חל יום הולדתו של חוזה המדינה שאף הוא מילא את תפקיד הגואל מהגלות. גם הוא, כמשה, לא הגיע אל הארץ. ההוד שבהוד, בל"ג בעומר, הוא גילוי ההוד-הזוהר של תורת רשב"י. השישי, מיוחד להילולת רמח"ל ביום היסוד שביסוד, המכוון כנגד תורת רמח"ל שתיקן את מסילת הישרים עבור הצדיקים יסודי עולם, והשביעי, מידת המלכות, מיוחד להשבת עיר המלוכה, ירושלים, לישראל. חשוב להכיר בפעולת יד ה' בהסטוריה דרך קדושת הלוח העברי.