מאתר מכון מאיר, ב' באייר תשס"ז, 3 דקות. לצפות בשיעור.