הרב אורי שרקי

פרק חלק של מסכת סנהדרין

ראש יהודי, סדרת תשס"וקבצי MP3:


שיעור 1 (81 דקות, 14MB).
שיעור 2 (78 דקות, 14MB).
שיעור 3 (79 דקות, 14MB).
שיעור 4 (82 דקות, 14MB).
שיעור 5 (51 דקות, 9MB).
שיעור 6 (74 דקות, 13MB).
שיעור 7 (71 דקות, 12MB).