השלמת פסוקי דזמרה בעקבות איחור לתפילה

ד' באייר תשס"ז

שאלה:

במקרה והגעתי מאוחר לתפילה ואני מדלג על חלק מפסוקי דזמרה על מנת להשיג את הציבור ולהתפלל איתו. מתי הזמן המתאים להשלמה והאם ניתן להשלים את החסר בעת קריאת התורה?


תשובה:

אחרי התפילה. בודאי לא בזמן קריאת התורה. אבל בין העולים, מותר.