בני יהודה המשיבים את בני אפרים

ד' באייר תשס"ז

שאלה:

בשיעוריך על התפילה אתה אומר כי ביחזקאל נאמר כי בני יהודה ילכו אל בני אפרים להשיב אותם חזרה לארץ. מאילו פסוקים ניתן להבין זאת, ואיך?


תשובה:

הושע ב,ב. ירמיה נ,ד.