בצקם של מי לא הספיק להחמיץ ביציאת מצרים?

כ"ז בניסן תשס"ז

שאלה:

אומרים בהגדה: "מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותנו... כי לא חמץ כאשר גורשו ממצרים..." ידוע שאבותינו כבר אכלו מצות בערב עם קורבן פסח לפני היציאה ממצרים! מי הם אבותינו שמדובר עליהם בהגדה? האם מדובר על הערב רב שבצקם לא הספיק להחמיץ?


תשובה:

יש מחלוקת בין ההגדה למשנה. במשנה נכתב "מצה זו שאנו אוכלים על שום שגאל הקב"ה את אבותינו ממצרים". יתכן שזה משקף מחלוקת בזיהוי האופים את הבצק. גם לגרסת המגיד, ניתן להבין בצקם של אבותינו כאלגוריה לכוח הלאומי, כמבואר היטב במאמר "מצה זו" במאמרי הראיה (ראה גם ).