היוגה ועבודה זרה

כ"ה בניסן תשס"ז, י"ח בטבת תשס"ח

שאלה 1:

האם היוגה בנוי על יסודות עבודה זרה ואם כן מדוע?


תשובה 1:

היוגה צמח בין עובדי עבודה זרה, ולכן משתלב בתמונת עולמם הכוללת. אין מניעה "לחלן" את היוגה ולהשתמש בו לצרכינו.שאלה 2:

ברצוני לדעת האם יש איסור על פי התורה לעשות מדיטציית יוגה קונדליני?

האם נכון הרעיון שלנפש יש נטיות זכריות ונקביות גם יחד וניתן להעצים את החלק הזכרי שבנו במידה ואנחנו גברים?!

האם תהליך הארה של המזרח דומה להתפתחות רוחנית לפי הקבלה שבו האדם עולה במעלה הספירות עד לספירה כתר - ובעצם מה שקורה התודעה שלנו מתחברת להוויה ולידיעות שטמונות בנשמה? כמו תהליך היזכרות שבו אנו נזכרים במהותינו הפנימית?!


תשובה 2:

א. קשה לדעת מבלי להיכנס לעומק הענין. על כל פנים יש להצביע על מספר בעיות/ ענינים הראויים לתשומת לב: א) ההתקשרות למורים קוסמיים ובפרט כשיש לזה אופי של עבודה או פולחן יש בה משום עבודה זרה. אולי ניתן "לחלן" את הפעילות הזאת. ב) הזמן הרב שהיוגה דורש באופן שזה הופך לדרך חיים המשתלטת על כל החיים בעוד שהתורה היא חיינו ואורך ימינו. ג) העדר התקשרות אל הבורא בתור בעל רצון. אין כאן דיאלוג בורא-נברא כבתורת הנבואה העברית. ד) "שויתי ה' לנגדי תמיד" הוא כלל גדול בדרכי הצדיקים המתהלכים לפני ה' (רמ"א או"ח א, א).

ב. נכון.

ג. אכן דומה. כבספר "שערי אורה" לר' יוסף ג'קטיליא.