ענווה בטענת אמיתות התורה

כ' בניסן תשס"ז

שאלה:

מה אוכל לומר לאדם שאומר לי שאנחנו (הדתיים) חושבים שאנחנו מחזיקים באמת? והרי תורת ישראל ומצוותיו ודרך העברת המסורת היא אמת, אם כך כלפי חוץ קשה לי לשדר ענווה לגבי האמת. ואיך אני יכול לשדר ענווה כלפי חוץ ביחס לאמיתות התורה?


תשובה:

אין זו גאווה לדעת שיש לי אמת, כי לא אני המצאתי אותה, אלא היא ניתנה לי. ואין זה שולל דברי אמת נוספים שלא עברו דרכי.