ברכת הגשם ועולים לרגל

כ' בניסן תשס"ז

שאלה:

בגמרא בתענית כתוב שממתינים לומר "ותן טל ומטר" עד ז' חשוון כדי ליתחשב באלו שעלו לרגל חג סוכות. ולעומת זאת בחג הפסח כשעולים לרגל עם בהמות, עם הרבה אוכל, במצב יותר קשה, למרות זאת אומרים "ותן טל ומטר"?


תשובה:

כשיורד עלי גשם ללא מטרה של קודש, כמו בחזרה מהרגל, זה קשה. מה שאין כן כשאני בדרך אל הקודש, בשעת העליה לרגל, אני יכול לסבול גם קצת גשם, כי עזה כמות אהבה.