הרב אורי שרקי

הספר "מסילת ישרים" לרמח"ל - טכניון, סדרת תשנ"ג-תשנ"וקבצי MP3:

שיעור 1, הקדמה. 27 דקות. 10MB. כ"ח באלול תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 2, הקדמה. 11 דקות. 4MB. כ"ז בתשרי תשנ"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 3, הקדמה. 12 דקות. 4MB. ד' במרחשוון תשנ"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 4, הקדמה. 16 דקות. 6MB. י"א במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 5, הקדמה. 27 דקות. 10MB. י"ח במרחשוון תשנ"ד. איכות הקלטה גרועה בחלק השני של השיעור.

שיעור 6, הקדמה. 13 דקות. 5MB. כ"ה במרחשוון תשנ"ד. חסר סוף ההקלטה. איכות הקלטה גרוה.

שיעור 7, פרק א'. 36 דקות. 13MB. ב' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 8, פרק א'. 23 דקות. 8MB. ט' בכסלו תשנ"ד. דילוגים בהקלטה.

שיעור 9, פרק א'. 16 דקות. 6MB. ט"ז בכסלו תשנ"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 10, פרק א'. 22 דקות. 8MB. ז' בטבת תשנ"ד.

שיעור 11, פרק ב'. 15 דקות. 6MB. י"ד בטבת תשנ"ד.

שיעור 12, פרק ב'. 26 דקות. 9MB. כ"א בטבת תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 13, פרק ג'. 45 דקות. 16MB. ו' בשבט תשנ"ד.

שיעור 14, פרק ג'. 26 דקות. 9MB. י"ג בשבט תשנ"ד.

שיעור 15, פרק ד'. 31 דקות. 11MB. כ' בשבט תשנ"ד.

שיעור 16, פרק ד'. 38 דקות. 13MB. כ"ז בשבט תשנ"ד.

שיעור 17, פרק ד'. 45 דקות. 16MB. ד' באדר תשנ"ד.

שיעור 18, פרק ד'. 22 דקות. 8MB. י"ח באדר תשנ"ד.

שיעור 19, פרק ד'. 23 דקות. 8MB. כ"ה באדר תשנ"ד.

שיעור 20, פרק ד'. 11 דקות. 4MB. ג' בניסן תשנ"ד.

שיעור 21, פרק ה'. 59 דקות. 21MB. כ"ד בניסן תשנ"ד.

שיעור 22, פרק ה'. 53 דקות. 19MB. א' באייר תשנ"ד.

שיעור 23, פרק ו'. 69 דקות. 25MB. ט"ו באייר תשנ"ד.

שיעור 24, פרק ז'. 46 דקות. 16MB. כ"ב באייר תשנ"ד.

שיעור 25, פרק ז'. 49 דקות. 18MB. כ"ט באייר תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 26, פרק ט'. 46 דקות. 16MB. ז' בסיון תשנ"ד.

שיעור 27, פרק י'. 52 דקות. 18MB. י"ד בסיון תשנ"ד.

שיעור 28, פרק י"א. 52 דקות. 19MB. כ"א בסיון תשנ"ד.

שיעור 29, פרק י"א. 43 דקות. 15MB. כ"ח בסיון תשנ"ד.

שיעור 30, פרק י"א. 54 דקות. 19MB. ה' בתמוז תשנ"ד.

שיעור 31, פרק י"א. 48 דקות. 17MB. י"ב בתמוז תשנ"ד.

שיעור 32, פרק י"א. 55 דקות. 19MB. י"ט בתמוז תשנ"ד.

שיעור 33, פרק י"א. 15 דקות. 6MB.

שיעור 34, פרק י"א. 17 דקות. 6MB. כ"ב באלול תשנ"ד.

שיעור 35, פרק י"א. 54 דקות. 19MB. ח' בתשרי תשנ"ה. כולל שיעור על יום הכיפורים.

שיעור 36, פרק י"א. 5 דקות. 2MB. כ"ט בתשרי תשנ"ה. חסרים תחילה וסוף ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 37, פרק י"א. 55 דקות. 20MB. ו' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 38, פרק י"א. 69 דקות. 25MB. י"ג במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 39, פרק י"א. 28 דקות. 10MB. כ' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 40, פרק י"א. 28 דקות. 10MB. כ"ז במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 41, פרק י"א. 39 דקות. 14MB. ה' בכסלו תשנ"ה.

שיעור 42, פרק י"א. 28 דקות. 10MB. י"ט בכסלו תשנ"ה.

שיעור 43, פרק י"א. 30 דקות. 11MB. י" בטבת תשנ"ה.

שיעור 44, פרק י"א. 22 דקות. 8MB. י"ז בטבת תשנ"ה.

שיעור 45, פרק י"א. 34 דקות. 12MB. ל' בשבט תשנ"ה.

שיעור 46, פרק י"א. 23 דקות. 8MB. ז' באדר א' תשנ"ה.

שיעור 47, פרק י"א. 37 דקות. 13MB. י"ד באדר א' תשנ"ה.

שיעור 48, פרק י"ג. 23 דקות. 8MB. כ"א באדר א' תשנ"ה.

שיעור 49, פרק י"ג. 21 דקות. 8MB. כ"ח באדר א' תשנ"ה.

שיעור 50, פרק י"ג. 24 דקות. 9MB. ה' באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 51, פרק י"ד. 18 דקות. 7MB. י"ב באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 52, פרק י"ד. 19 דקות. 7MB. י"ט באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 53, פרק ט"ו. 26 דקות. 9MB. ד' בניסן תשנ"ה.

שיעור 54, פרק ט"ז. 27 דקות. 10MB. כ"ה בניסן תשנ"ה.

שיעור 55, פרק ט"ז. 51 דקות. 18MB. ב' באייר תשנ"ה.

שיעור 56, פרק י"ח. 49 דקות. 18MB. ט' באייר תשנ"ה.

שיעור 57, פרק י"ט. 25 דקות. 9MB. ט"ז באייר תשנ"ה.

שיעור 58, פרק י"ט. 63 דקות. 22MB. כ"ג באייר תשנ"ה.

שיעור 59, פרק י"ט. 34 דקות. 12MB. א' בניסן תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 60, פרק י"ט. 31 דקות. 11MB. ח' בסיון תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 61, פרק י"ט. 62 דקות. 22MB. ט"ו בסיון תשנ"ה.

שיעור 62, פרק י"ט. 31 דקות. 11MB. כ"ב בסיון תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 63, פרק י"ט. 46 דקות. 16MB. כ"ט בסיון תשנ"ה.

שיעור 64, פרק כ'. 43 דקות. 15MB. ו' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 65, פרק כ'. 63 דקות. 22MB. י"ג בתמוז תשנ"ה.

שיעור 66, פרק כ"ב. 37 דקות. 13MB. כ' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 67, פרק כ"ב. 54 דקות. 19MB. כ"ז בתמוז תשנ"ה.

שיעור 68, פרק כ"ג. 23 דקות. 8MB. י' באלול תשנ"ה.

שיעור 69, פרק כ"ג. 20 דקות. 7MB. י"ז באלול תשנ"ה.

שיעור 70, פרק כ"ד. 33 דקות. 12MB. כ"ד באלול תשנ"ה.

שיעור 71, פרק כ"ד. 18 דקות. 6MB. כ"ג בתשרי תשנ"ו.

שיעור 72, פרק כ"ד. 13 דקות. 5MB. ל' בתשרי תשנ"ו.

שיעור 73, פרק כ"ה. 27 דקות. 10MB. ז' במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 74, פרק כ"ו. 20 דקות. 7MB. י"ד במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 75, פרק כ"ו. 16 דקות. 6MB. כ"א במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 76, פרק כ"ו. 24 דקות. 8MB. כ"ח במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 77, פרק כ"ו. 24 דקות. 9MB. ה' בכסלו תשנ"ו.

שיעור 78, פרק כ"ו. 11 דקות. 4MB. י"ב בכסלו תשנ"ו.