הרב אורי שרקי

יום ירושלים - ירושלים וחזרת השכינה לציון

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תש"פהקלטת וידאו