הרב אורי שרקי

על תנ"ך, עמוס עוז ומלך שוודיה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תש"פהקלטת וידאו