הרב אורי שרקי

ספר "דעת תבונות" לרמח"ל

טכניון, סדרת שיעורים תשנ"ד-תשנ"זקבצי MP3, הועברו מקלטות. חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים.

שיעור 1, סימן א'. 35 דקות. 13MB.

שיעור 2, סימן ו'. 13 דקות. 5MB.

שיעור 3, סימן י"ב. 23 דקות. 8MB. כ"ז בתשרי תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 4, סימן י"ח. 35 דקות. 12MB. ד' במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 5, סימן י"ח. 40 דקות. 14MB. י"א במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 6, סימן כ'. 29 דקות. 10MB. י"ח במרחשוון תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה. דילוגים בהקלטה.

שיעור 7, סימן כ"ד. 39 דקות. 14MB. כ"ה במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 8, סימן כ"ט. 36 דקות. 13MB. ב' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 9, סימן ל"ד. 41 דקות. 15MB. ט' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 10, סימן ל"ה. 39 דקות. 14MB. ט"ז בכסלו תשנ"ד.

שיעור 11, סימן ל"ו. 34 דקות. 12MB. כ"ג בכסלו תשנ"ד.

שיעור 12, סימן ל"ו. 36 דקות. 13MB. ז' בטבת תשנ"ד.

שיעור 13, סימן ל"ו. 35 דקות. 12MB. י"ד בטבת תשנ"ד.

שיעור 14, סימן ל"ח. 25 דקות. 9MB. כ"א בטבת תשנ"ד.

שיעור 15, סימן מ'. 42 דקות. 15MB. ו' בשבט תשנ"ד.

שיעור 16, סימן מ'. 50 דקות. 18MB. י"ג בשבט תשנ"ד.

שיעור 17, סימן מ'. 36 דקות. 13MB. כ' בשבט תשנ"ד.

שיעור 18, סימן מ'. 35 דקות. 13MB. כ"ז בשבט תשנ"ד.

שיעור 19, סימן מ'. 38 דקות. 14MB. ד' באדר תשנ"ד.

שיעור 20, סימן מ"ב. 38 דקות. 14MB. י"א באדר תשנ"ד.

שיעור 21, סימן מ"ד. 19 דקות. 7MB. י"ח באדר תשנ"ד.

שיעור 22, סימן מ"ו. 33 דקות. 12MB. כ"ה באדר תשנ"ד.

שיעור 23, סימן מ"ח. 40 דקות. 14MB. ג' בניסן תשנ"ד.

שיעור 24, סימן מ"ח. 27 דקות. 10MB. כ"ד בניסן תשנ"ד. דילוגים בהקלטה.

שיעור 25, סימן נ"א. 31 דקות. 11MB. א' באייר תשנ"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 26, סימן נ"ג. 29 דקות. 10MB. ט"ו באייר תשנ"ד.

שיעור 27, סימן נ"ו. 31 דקות. 11MB. כ"ב באייר תשנ"ד.

שיעור 28, סימן נ"ח. 29 דקות. 10MB. כ"ט באייר תשנ"ד.

שיעור 29, סימן נ"ח. 27 דקות. 10MB. ז' בסיון תשנ"ד.

שיעור 30, סימן נ"ט. 25 דקות. 9MB. י"ד בסיון תשנ"ד. דילוגים בהקלטה.

שיעור 31, סימן ס"ה. 47 דקות. 17MB. כ"א בסיון תשנ"ד.

שיעור 32, סימן ס"ז. 48 דקות. 17MB. כ"ח בסיון תשנ"ד.

שיעור 33, סימן ס"ח. 34 דקות. 12MB. ה' בתמוז תשנ"ד.

שיעור 34, סימן ע"א. 42 דקות. 15MB. י"ב בתמוז תשנ"ד.

שיעור 35, סימן ע"ב. 27 דקות. 10MB. י"ט בתמוז תשנ"ד.

שיעור 36, סימן ע"ב. 57 דקות. 20MB. כ"ו בתמוז תשנ"ד.

שיעור 37, סימן ע"ב. 35 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 38, סימן ע"ה. 41 דקות. 15MB.

שיעור 39, סימן ע"ח. 6 דקות. 2MB. כ"ב באלול תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 40, סימן ע"ח. 4 דקות. 2MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 41, סימן ע"ח. 31 דקות. 11MB. כ"ט בתשרי תשנ"ה.

שיעור 42, סימן ע"ח. 37 דקות. 13MB. ו' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 43, סימן פ'. 42 דקות. 15MB. י"ג במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 44, סימן פ"ב. 24 דקות. 9MB. כ' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 45, סימן פ"ח. 38 דקות. 14MB. כ"ז במרחשוון תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 46, סימן פ"ח. 30 דקות. 11MB. ה' בכסלו תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 47, סימן צ"ה. 77 דקות. 27MB. י"ב בכסלו תשנ"ה.

שיעור 48, סימן צ"ו. 36 דקות. 13MB. י"ט בכסלו תשנ"ה.

שיעור 49, סימן ק"ג. 32 דקות. 12MB. כ"ו בכסלו תשנ"ה.

שיעור 50, סימן ק"ט. 28 דקות. 10MB. ג' בטבת תשנ"ה.

שיעור 51, סימן קט"ז. 40 דקות. 14MB. י' בטבת תשנ"ה.

שיעור 52, סימן קט"ז. 38 דקות. 13MB. י"ז בטבת תשנ"ה.

שיעור 53, סימן קט"ז. 28 דקות. 10MB.ל' בשבט תשנ"ה.

שיעור 54, סימן קט"ז. 41 דקות. 14MB. ז' באדר א' תשנ"ה.

שיעור 55, סימן קי"ח. 31 דקות. 11MB. י"ד באדר א' תשנ"ה.

שיעור 56, סימן קי"ח. 31 דקות. 11MB. כ"א באדר א' תשנ"ה.

שיעור 57, סימן קכ"ד. 42 דקות. 15MB. כ"ח באדר א' תשנ"ה.

שיעור 58, סימן קכ"ד. 32 דקות. 11MB. ה' באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 59, סימן קכ"ד. 25 דקות. 9MB. י"ב באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 60, סימן קכ"ד. 28 דקות. 10MB. י"ט באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 61, סימן קכ"ה. 33 דקות. 12MB. כ"ו באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 62, סימן קכ"ו. 39 דקות. 14MB. ד' בניסן תשנ"ה.

שיעור 63, סימן קכ"ו. 34 דקות. 12MB. י"א בניסן תשנ"ה.

שיעור 64, סימן קכ"ח. 37 דקות. 13MB. כ"ה בניסן תשנ"ה.

שיעור 65, סימן קכ"ט. 41 דקות. 15MB. ב' באייר תשנ"ה.

שיעור 66, סימן קכ"ט. 41 דקות. 15MB. ט' באייר תשנ"ה.

שיעור 67, סימן ק"ל. 39 דקות. 14MB. ט"ז באייר תשנ"ה.

שיעור 68, סימן קל"ב. 24 דקות. 9MB. כ"ג באייר תשנ"ה.

שיעור 69, סימן קל"ד. 41 דקות. 15MB. א' בסיון תשנ"ה.

שיעור 70, סימן קל"ו. 34 דקות. 12MB. ח' בסיון תשנ"ה.

שיעור 71, סימן קמ"ב. 28 דקות. 10MB. ט"ו בסיון תשנ"ה.

שיעור 72, סימן קמ"ב. 30 דקות. 11MB. כ"ב בסיון תשנ"ה.

שיעור 73, סימן קמ"ו. 33 דקות. 12MB. כ"ט בסיון תשנ"ה.

שיעור 74, סימן קמ"ט. 33 דקות. 12MB. ו' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 75, סימן ק"נ. 29 דקות. 11MB. י"ג בתמוז תשנ"ה.

שיעור 76, סימן קנ"ד. 30 דקות. 11MB. כ' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 77, סימן קנ"ד. 23 דקות. 8MB. כ"ז בתמוז תשנ"ה.

שיעור 78, סימן קנ"ו. 33 דקות. 12MB. י' באלול תשנ"ה.

שיעור 79, סימן קנ"ח. 30 דקות. 11MB. י"ז באלול תשנ"ה.

שיעור 80, סימן קנ"ח. 38 דקות. 14MB. כ"ד באלול תשנ"ה. דילוג בהקלטה.

שיעור 81, סימן קנ"ח. 39 דקות. 14MB. כ"ג בתשרי תשנ"ו.

שיעור 82, סימן קנ"ח. 48 דקות. 17MB. ל' בתשרי תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 83, סימן קנ"ח. 32 דקות. 11MB. ז' במרחשוון תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 84, סימן קנ"ח. 18 דקות. 6MB. י"ד במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 85, סימן קנ"ח. 25 דקות. 9MB. כ"א במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 86, סימן ק"ס. 27 דקות. 10MB. כ"ח במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 87, סימן ק"ס. 37 דקות. 13MB. ה' בכסלו תשנ"ו.

שיעור 88, סימן ק"ס. 57 דקות. 20MB. י"ב בכסלו תשנ"ו.

שיעור 89, סימן קס"ו. 19 דקות. 7MB. י"ט בכסלו תשנ"ו.

שיעור 90, סימן קס"ז. 35 דקות. 12MB. ג' בטבת תשנ"ו.

שיעור 91, סימן קס"ט. 27 דקות. 10MB. י' בטבת תשנ"ו.

שיעור 92, סימן ק"ע. 24 דקות. 9MB. י"ז בטבת תשנ"ו.

שיעור 93, סימן ק"ע. 39 דקות. 14MB. כ"ד בטבת תשנ"ו.

שיעור 94, סימן ק"ע. 20 דקות. 7MB. ב' בשבט תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 95, סימן קע"ב. 35 דקות. 13MB. ט' בשבט תשנ"ו.

שיעור 96, סימן קע"ה. 37 דקות. 13MB.

שיעור 97, סימן ק"פ. 30 דקות. 11MB. ל' בשבט תשנ"ו.

שיעור 98, סימן קפ"ב. 56 דקות. 20MB. ז' באדר תשנ"ו.

שיעור 99, סימן קפ"ה. 56 דקות. 20MB. כ"א באדר תשנ"ו.

שיעור 100, סימן ק"צ. 36 דקות. 13MB. ו' בניסן תשנ"ו.

שיעור 101, סימן ק"צ . 16 דקות. 6MB. כ"ז בניסן תשנ"ו.

שיעור 102, סימן קצ"ב. 30 דקות. 11MB. י"א באייר תשנ"ו.