הרב אורי שרקי

תשעה באב - איכה רבה

שיעורים בתשעה באב משנים שונות בביה"כ "בית יהודה", י-ם.תשס"ג, פרק ג', 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

תשס"ד פרק ג', 44 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

תשס"ו, 60 דקות, (MP3, 21MB).

תשס"ז, ל"ג אופני נפילה, 50 דקות (MP3, 9MB).

תשס"ח, 49 דקות (MP3, 9MB).

תשס"ט, 50 דקות (MP3, 12MB).

תש"ע, פרק ג', פסקה ס"ב, 52 דקות (MP3, 19MB).

תשע"א, 37 דקות (MP3, 17MB).

תשע"ב, 48 דקות (MP3, 18MB).

תשע"ג, 57 דקות (MP3, 20MB).

תשע"ה, פרק ד', פסקה י"א, 45 דקות (MP3, 16MB).

תשע"ז, 53 דקות (MP3, 19MB).

תשע"ט - סיום הלימוד, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).