הרב אורי שרקי

דברים - טכניון, סדרת תשס"ג - תשס"וקבצי MP3:

שיעור 1, פרשת דברים, א'-א'. 42 דקות. 15MB.

שיעור 2, פרשת דברים, א'-א'. 39 דקות. 14MB.

שיעור 3, פרשת דברים, א'-ה'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 4, פרשת דברים, א'-כ"ו. 36 דקות. 13MB.

שיעור 5, פרשת דברים, ב'-י"ד. 27 דקות. 10MB.

שיעור 6, פרשת דברים, ב'-כ"ד. 23 דקות. 8MB.

שיעור 7, פרשת דברים, ג'-ד'. 32 דקות. 11MB.

שיעור 8, פרשת דברים, ג'-י"א. 29 דקות. 10MB.

שיעור 9, פרשת ואתחנן, ג'-כ"ז. 30 דקות. 11MB.

שיעור 10, פרשת ואתחנן, ד'-א'. 35 דקות. 12MB.

שיעור 11, פרשת ואתחנן, ד'-ו'. 33 דקות. 12MB.

שיעור 12, פרשת ואתחנן, ד'-י"ב. 45 דקות. 16MB.

שיעור 13, פרשת ואתחנן, ד'-כ"ה. 47 דקות. 17MB.

שיעור 14, פרשת ואתחנן, ד'-ל"א. 43 דקות. 15MB. י"א באייר תשס"ג.

שיעור 15, פרשת ואתחנן, ד'-ל"ד. 28 דקות. 10MB.

שיעור 16, פרשת ואתחנן, ד'-מ"א. 45 דקות. 16MB.

שיעור 17, פרשת ואתחנן, ה'-ו'. 19 דקות. 7MB. י' בסיון תשס"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 18, פרשת ואתחנן, ה'-כ"ו. 18 דקות. 7MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 19, פרשת ואתחנן, ו'-א'. 45 דקות. 16MB. י"ז בסיון תשס"ג.

שיעור 20, פרשת ואתחנן, ו'-ה'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 21, פרשת ואתחנן, ו'-ה'. 32 דקות. 11MB.

שיעור 22, פרשת ואתחנן, ו'-ו'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 23, פרשת ואתחנן, ו'-י'. 29 דקות. 11MB. י"ט באלול תשס"ג.

שיעור 24, פרשת ואתחנן, ו'-כ'. 33 דקות. 12MB. כ"ו באלול תשס"ג.

שיעור 25, פרשת ואתחנן, ז'-א'. 44 דקות. 16MB. ד' בתשרי תשס"ד.

שיעור 26, פרשת ואתחנן, ז'-ו'. 35 דקות. 16MB. כ"ה בתשרי תשס"ד.

שיעור 27, פרשת עקב, ז'-י"ב. 35 דקות. 12MB. ב' במרחשוון תשס"ד.

שיעור 28, פרשת עקב, ז'-י"ג. 41 דקות. 15MB.

שיעור 29, פרשת עקב, ז'-י"ד. 41 דקות. 15MB. ט' במרחשוון תשס"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 30, פרשת עקב, ח'-א'. 26 דקות. 9MB. ט"ז במרחשוון תשס"ד.

שיעור 31, פרשת עקב, ח'-ב'. 33 דקות. 12MB. כ"ג במרחשוון תשס"ד.

שיעור 32, פרשת עקב, ט'-א'. 36 דקות. 13MB. ל' במרחשוון תשס"ד.

שיעור 33, פרשת עקב, ט'-ז'. 35 דקות. 12MB. י"ד בכסלו תשס"ד.

שיעור 34, פרשת עקב, ט'-כ"א. 22 דקות. 8MB. כ"א בכסלו תשס"ד.

שיעור 35, פרשת עקב, י'-י"ב. 37 דקות. 13MB. ה' בטבת תשס"ד.

שיעור 36, פרשת עקב, י'-י"ב. 30 דקות. 11MB. י"ב בטבת תשס"ד.

שיעור 37, פרשת עקב, י'-י"ד. 42 דקות. 15MB. י"ט בכסלו תשס"ד.

שיעור 38, פרשת עקב, י'-י"ט. 27 דקות. 10MB. כ"ו בטבת תשס"ד.

שיעור 39, פרשת עקב, י"א-א'. 28 דקות. 10MB. ד' בשבט תשס"ד.

שיעור 40, פרשת עקב, י"א-ב'. 26 דקות. 9MB. י"א בשבט תשס"ד.

שיעור 41, פרשת עקב, י"א-י"ג. 31 דקות. 11MB. ט"ז באדר תשס"ד.

שיעור 42, פרשת עקב, י"א-ט"ז. 33 דקות. 12MB. כ"ג באדר תשס"ד.

שיעור 43, פרשת עקב, י"א-כ"ב. 38 דקות. 14MB. א' בניסן תשס"ד.

שיעור 44, פרשת ראה, י"א-כ"ו. 37 דקות. 13MB. כ"ב בניסן תשס"ד.

שיעור 45, פרשת ראה, י"א-ל"ב. 29 דקות. 10MB. כ"ט בניסן תשס"ד.

שיעור 46, פרשת ראה, י"ב-ב'. 36 דקות. 13MB. י"ג באייר תשס"ד.

שיעור 47, פרשת ראה, י"ב-י"א. 39 דקות. 14MB. י"ב בסיון תשס"ד.

שיעור 48, פרשת ראה, י"ב-ט"ו. 34 דקות. 12MB. י"ט בסיון תשס"ד.

שיעור 49, פרשת ראה, י"ב-כ"ח. 42 דקות. 15MB. כ"ו בסיון תשס"ד.

שיעור 50, פרשת ראה, י"ג-ב'. 27 דקות. 10MB. י' בתמוז תשס"ד.

שיעור 51, פרשת ראה, י"ג-ו'. 36 דקות. 13MB. י"ז בתמוז תשס"ד.

שיעור 52, פרשת ראה, י"ד-א'. 35 דקות. 13MB. כ"ד בתמוז תשס"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 53, פרשת ראה, י"ד-ג'. 43 דקות. 15MB. כ"ח באלול תשס"ד.

שיעור 54, פרשת ראה, י"ד-י"א. 37 דקות. 13MB. כ"ז בתשרי תשס"ה.

שיעור 55, פרשת ראה, ט"ו-א'. 45 דקות. 16MB. ד' במרחשוון תשס"ה.

שיעור 56, פרשת ראה, ט"ו-י"ט. 28 דקות. 10MB. י"א במרחשוון תשס"ה.

שיעור 57, פרשת ראה, ט"ז-א'. 34 דקות. 12MB. י"ח במרחשוון תשס"ה.

שיעור 58, פרשת ראה, ט"ז-ח'. 35 דקות. 12MB. כ"ה במרחשוון תשס"ה.

שיעור 59, פרשת שופטים, ט"ז-י"ח. 38 דקות. 14MB. ג' בכסלו תשס"ה.

שיעור 60, פרשת שופטים, ט"ז-כ'. 33 דקות. 12MB. י' בכסלו תשס"ה.

שיעור 61, פרשת שופטים, י"ז-א'. 31 דקות. 11MB. י"ז בכסלו תשס"ה.

שיעור 62, פרשת שופטים, י"ז-י"א. 42 דקות. 15MB. ט"ז בטבת תשס"ה.

שיעור 63, פרשת שופטים, י"ז-י"ד. 23 דקות. 8MB. כ"ג בטבת תשס"ה.

שיעור 64, פרשת שופטים, י"ז-ט"ו. 34 דקות. 12MB. א' בשבט תשס"ה.

שיעור 65, פרשת שופטים, י"ז-ט"ו. 34 דקות. 12MB. ח' בשבט תשס"ה.

שיעור 66, פרשת שופטים, י"ז-י"ח. 25 דקות. 9MB. כ"ב בשבט תשס"ה.

שיעור 67, פרשת שופטים, י"ח-א'. 26 דקות. 9MB. כ"ט בשבט תשס"ה.

שיעור 68, פרשת שופטים, י"ח-א'. 29 דקות. 10MB. כ"ז באדר א' תשס"ה.

שיעור 69, פרשת שופטים, י"ח-א'. 40 דקות. 9MB. ד' באדר ב' תשס"ה.

שיעור 70, פרשת שופטים, י"ח-ו'. 42 דקות. 10MB. י"א באדר ב' תשס"ה.

שיעור 71, פרשת שופטים, י"ח-י"א. 46 דקות. 16MB. י"ח באדר ב' תשס"ה.

שיעור 72, פרשת שופטים, י"ח-י"ט. 36 דקות. 13MB. כ"ה באדר ב' תשס"ה.

שיעור 73, פרשת שופטים, י"ט-א'. 37 דקות. 13MB. ג' בניסן תשס"ה.

שיעור 74, פרשת שופטים, י"ט-י"ד. 34 דקות. 12MB. כ"ד בניסן תשס"ה.

שיעור 75, פרשת שופטים, י"ט-ט"ז. 30 דקות. 11MB. א' באייר תשס"ה.

שיעור 76, פרשת שופטים, כ'-א'. 32 דקות. 8MB. ט"ו באייר תשס"ה.

שיעור 77, פרשת שופטים, כ'-ב'. 53 דקות. 13MB. כ"ב באייר תשס"ה.

שיעור 78, פרשת שופטים, כ'-ח'. 38 דקות. 9MB. כ"ט באייר תשס"ה.

שיעור 79, פרשת שופטים, כ"א-א'. 44 דקות. 16MB. ז' בסיון תשס"ה.

שיעור 80, פרשת כי תצא, כ"א-ט"ו. 31 דקות. 11MB. י"ד בסיון תשס"ה.

שיעור 81, פרשת כי תצא, כ"א-י"ח. 31 דקות. 11MB. כ"א בסיון תשס"ה.

שיעור 82, פרשת כי תצא, כ"ב-א'. 49 דקות. 18MB. כ"ח בסיון תשס"ה.

שיעור 83, פרשת כי תצא, כ"ב-ב'. 27 דקות. 10MB. ה' בתמוז תשס"ה.

שיעור 84, פרשת כי תצא, כ"ב-ו'. 31 דקות. 7MB. ח' בתשרי תשס"ו.

שיעור 85, פרשת כי תצא, כ"ב-ט'. 27 דקות. 7MB. כ"ט בתשרי תשס"ו.

שיעור 86, פרשת כי תצא, כ"ב-י"ב. 23 דקות. 8MB. ו' במרחשוון תשס"ו.

שיעור 87, פרשת כי תצא, כ"ב-י"ג. 41 דקות. 15MB. י"ג במרחשוון תשס"ו.

שיעור 88, פרשת כי תצא, כ"ב-כ"ב. 28 דקות. 7MB. כ' במרחשוון תשס"ו.

שיעור 89, פרשת כי תצא, כ"ג-א'. 35 דקות. 12MB. כ"ז במרחשוון תשס"ו.

שיעור 90, פרשת כי תצא, כ"ג-ח'. 34 דקות. 12MB. ה' בכסלו תשס"ו.

שיעור 91, פרשת כי תצא, כ"ג-כ'. 12 דקות. 4MB. י"ב בכסלו תשס"ו. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 92, פרשת כי תצא, כ"ג-כ'. 38 דקות. 9MB. י"ט בכסלו תשס"ו.

שיעור 93, פרשת כי תצא, כ"ג-כ"ה. 41 דקות. 15MB. ג' בטבת תשס"ו.

שיעור 94, פרשת כי תצא, כ"ד-ח'. 47 דקות. 11MB. כ"ד בטבת תשס"ו.

שיעור 95, פרשת כי תצא, כ"ד-ט"ז. 39 דקות. 9MB. ב' בשבט תשס"ו.

שיעור 96, פרשת כי תצא, כ"ד-י"ז. 32 דקות. 8MB. ז' באדר תשס"ו.

שיעור 97, פרשת כי תצא, כ"ה-א'. 37 דקות. 13MB. ו' בניסן תשס"ו.

שיעור 98, פרשת כי תצא, כ"ה-ה'. 44 דקות. 10MB. כ"ז בניסן תשס"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 99, פרשת כי תצא, כ"ה-ט'. 32 דקות. 8MB. י"א באייר תשס"ו.

שיעור 100, פרשת כי תצא, כ"ה-י"ז. 19 דקות. 7MB. י"ח באייר תשס"ו.

שיעור 101, פרשת כי תבוא, כ"ו-א'. 46 דקות. 16MB. כ"ה באייר תשס"ו.

שיעור 102, פרשת כי תבוא, כ"ו-ד'. 32 דקות. 8MB. ג' בסיון תשס"ו.

שיעור 103, פרשת כי תבוא, כ"ו-י"ב. 30 דקות. 11MB. י' בסיון תשס"ו.

שיעור 104, פרשת כי תבוא, כ"ז-א'. 48 דקות. 17MB. י"ז בסיון תשס"ו.

שיעור 105, פרשת כי תבוא, כ"ז-י"א. 25 דקות. 9MB. כ"ד בסיון תשס"ו.

שיעור 106, פרשת כי תבוא, כ"ח-א'. 42 דקות. 10MB. א' בתמוז תשס"ו.

שיעור 107, פרשת כי תבוא, כ"ח-י"א. 34 דקות. 8MB. ח' בתמוז תשס"ו.

שיעור 108, פרשת כי תבוא, כ"ח-מ"ט. 39 דקות. 14MB. ט"ו בתמוז תשס"ו.