האם מותר ללמוד על עבודה זרה?

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

יש אתר באינטרנט שמסביר על כל סוגי הע"ז שהיו ושהוות. האם מותר ללמוד מאתר זה? שכן הרמב"ם (בעיקר חמישי ובהלכות יסודי התורה) אוסר זאת משום "אל תפנו אל האלילים"?


תשובה:

לפי הרמב"ם אי אפשר להימנות כחבר סנהדרין בלי ידיעות אלה. לפי זה תלוי במדרגתך האישית ובאם יש לך ת"ח שתוכל לשאול אותו בעניינים אלו, שהרי בהל' ע"ז כתב "לפי שאין דעת כל אדם יודעת היאך לדון בעניינים אלו".