רחמן לעומת מרחם

ט"ז, כ"ב באב תשס"ז

שאלה 1:

ישנם אנשים שכשרואים בריה השרויה בצער, הרי גם הם מצטערים ובוכים. מה זה אומר? האם צריך לרסן את זה? לנצל לתפילה?


תשובה 1:

אמרו חז"ל שהרחמנים חייהם אינם חיים. כי העולם הזה אכזרי. אבל במקום להיות רחמן, כלומר מזועזע עד כדי שיתוק מפני הנעשה בעולם, יש להיות מרחם, כלומר פועל לשם תיקון המצב. זה טוב לתפילה אך לא כדרך של קבע.שאלה 2:

וחז"ל שאמרו "אף אתה היה רחום" כוונתם למרחם? ואם הקב"ה רחום מדוע העולם הזה אכזרי?


תשובה 2:

רחום פירושו שנובעים ממנו רחמים. להיטיבך באחריתך. ספר דעת תבונות לרמח"ל.