האם מותר לבת לנסוע על אופנוע?

א' באייר תשע"ו

שאלה:

האם מותר לבת לנסוע על אופנוע לבדה כאשר אין שום כלל של צניעות שמופר בעת הנסיעה?


תשובה:

בימי קדם כל אדם בין איש בין אשה היה נוסע על חמור.