חלוקת ירושלים

ח' בשבט תשס"ח

שאלה:

מדוע אנו מתנגדים בכזה תוקף לחלוקת ירושלים?

הרי לפי מה שהבנתי מדובר על החזרת שטחים שממילא גרים בהם עכשיו רק פלסטינאים. בעצם לא משנים פה כלום, הם עכשיו שם והם יהיו שם כל הזמן.

רק משנים באופן תיאורתי על הנייר את הבעלות על השטח ואת הגבול.

ואדרבה, זה יכול להקל עלינו באיום הדמוגרפי, כי ככה אנחנו מסלקים מאיתנו מאות אלפי ערבים! וגם אנחנו מסלקים מירושלים את כל הערבים האלה.

כיום ירושלים מלאה בערבים שמסתובבים בינינו, וככה הם יהיו סגורים במדינה שלהם. מה אנחנו בעצם מפסידים פה?


תשובה:

אין שום היתר לוותר על חלק כלשהו של ארץ ישראל יהיה זה בירושלים או בכל מקום, בין שיש שם ערבים ובין שאין שם ערבים כי מצוות הריבונות המחוייבת על פי התורה הינה גם שליחות של עם ישראל לכל דורותיו העתידיים כמו החולפים. ואם יש בעיות בשטח, מה בכך? וכי מפני כאב ראש נחתוך את הראש?