ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 18 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 24 דק'. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

כ"ט באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', כ' באייר תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', אייר תשע"ז, 5 דקות (וידאו ואודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשע"ט. 34 דקות. אודיו (MP3, 8MB).