ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשע"ח, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשעה באב וחטא המרגלים, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור ב', סיון תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - הרצי"ה קוק על חטא המרגלים, כ"ה בסיון תשע"ה, 30 דק', ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעור ד', תמוז תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

אב תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ט בתמוז תש"ע, 21 דקות. וידאו ואודיו.