שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - קורבנות או תפילה, ג' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות.
שיעור ב' - המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - חטאת המנהיגים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד' - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.
שיעור ב', ד' בניסן תשנ"ד, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ג', רשת א', 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', א' בניסן תשנ"ג, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).
שיעור ב', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)