מתוך הספר "תורה שלמה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט בשבט תשע"ט. 30 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ז בשבט תש"ע, 24 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ד', 36 דקות, טכניון (MP3, 13MB).

שיעור ה', 2 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ו', 50 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ז', תשס"ב, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ח', י"ח בשבט תשס"ט, 23 דקות (MP3, 4MB).