ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בטבת תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ב', ו' באדר תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג' - למה משה לא נכנס לארץ?, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ד' - שיעור לעילוי נשמת הרב יהודא אשכנזי (מניטו), תשס"ד, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ה' - דמותו של גואל ישראל, שיעור לעילוי נשמת הרב יהודא אשכנזי (מניטו), 51 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ו', טבת תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ז', ו' באדר תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ח' - הרב אשכנזי (מניטו) על משה רבנו, תשע"ח, 20 דקות (וידאו).

שיעור ט', ניסן תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

שיעור י' - משה כדמות היסטורית, אב תשע"ט, מכללת הרצוג, 64 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 23MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א' - פרי צדיק והנצי"ב מוולוז'ין על "והן לא יאמינו לי", טבת תשע"ד, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - הנצי"ב מוולוז'ין על "והן לא יאמינו לי", הראי"ה קוק על דור הגאולה, ט' בסיון תשע"ו, מכון אורה, 26 דקות (וידאו).

שיעור ג' - הנצי"ב מוולוז'ין על האותות שה' נתן למשה, י"ח בטבת תשע"ח, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ד' - הנצי"ב מוולוז'ין על הגאולה, מצוות יישוב א"י, "והן לא יאמינו לי", תשע"ט, מכון אורה, 42 דקות (וידאו).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ז בטבת תש"ע, 27 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', 48 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ד', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ה', 59 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ו', י"ח בטבת תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ז', 28 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ח', 29 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).