ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' בכסלו תשע"ז. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

מכון מאיר, כ"ה בחשון תשע"א, 53 דקות. אודיו.

אודיו, תשס"ב, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

אודיו, תשס"ב, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קדושת התולדות, יעקב ועשיו, כ"ח במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', מרחשוון תשפ"ג, ערוץ טוב, 14 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב' - עשיו הוא אדום, תשס"א, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג' - "האדום האדום הזה", ב' במרחשון תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 23 דקות (MP3, 9MB). אודיו.

וידאו, כ״ג באדר תשס״ו, מכון מאיר, 6 דקות. מתוך שיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 28 דקות (MP3, 10MB). אודיו.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ח בחשון תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.