שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך הספר "בשמן רענן", מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ב' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיחה ב', מרחשוון תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ד במרחשוון תשע"ח. להוריד את השיעור להאזנה, 25 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 23 דקות. לצפות בשיעור או להוריד את אותו להאזנה (MP3, 8MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ב, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים (קבצי MP3, הועברו מקלטות):

שיעור א', תש"ס, 65 דקות, 23MB. הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', 52 דקות, 19MB.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', 58 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ד', 54 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ה', י"ד במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ו', מרחשוון תשנ"ו, 43 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

שיעור ז', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ח', 34 דקות, טכניון (MP3, 12MB).

שיעור ט', 40 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).