מכון מאיר, כ"ב במרחשוון תשע"ז, 2 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

מכון אורה, אלול תשע"ח, שני שיעורים (57, 58 דקות). וידאו. אודיו: שיעור א' (MP3, 20MB), שיעור ב' (MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, י"ג באייר תשע"ו, 32 דקות (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ז באייר תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', תשנ"ט, 71 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ד', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ה', 36 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ו', תשס"ט, 86 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).

שיעור ז' - ספר הזהר על פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, תשע"א, 30 דקות, בית הכנסת "בית יהודה" (וידאו).

שיעור ח' - תורת הסוד ותולדותיה, תשע"ב, 60 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ט', כ"ד בטבת תשע"ז, 6 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור י' - ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי ותורת הנסתר, שיעור לחברי תנועת הנוער "עזרא", אייר תש"פ, 28 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קבלה לעם - מתוך תשובת רשב"ש, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב' - מי יכול ללמוד קבלה?, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו).

שיעור ג' - דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).

אב תשע"א. 58 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

להאזין לשיחה, אב תשע"ו, 8 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב באייר תשע"ח, 29 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).