אודיו, מכון מאיר, 54 דקות (MP3, 19MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ' בשבט תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - ייחודה הישראלי של התורה שבעל פה, תשע"ו, 1 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.

מרכז מחניים, תשס"ט. 88 דקות. אודיו (MP3, 32MB).

ראש יהודי, תש"ע.

שיעור 1 (83 דקות, MP3, 30MB)

שיעור 2 (81 דקות, MP3, 29MB)