לצפות בשיעורים:
פרק א' - לכל מחלה יש שורש רוחני, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק ג' - ניצוץ הקודש שבעבודה הזרה, שבט תשע"ו, 4 דקות.
פרק ט' - המקדש והשלמות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"א - לחזור אל השורש, שבט תשע"ו, 3 דקות.

לצפות בשיעורים:
פרק א' - הבגד, הכבוד והמלכות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק ג' - שלמה והנשים, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק ה' - ללמוד חכמה מתרבויות שונות, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק ז' - המקדש והשלמות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט' - בסך הכל נמל, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"א - מאחדות לפירוד, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ג - תחילת הנפילה בפרידה מהמקדש, שבט תשע"ו, 4 דקות.
פרק ט"ו - על שמות ועל במות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ז - מסירות נפש, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ט - הקנאות טובה רק באופן זמני, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק כ"א - מלכות תלויה במוסריות, שבט תשע"ו, 2 דקות.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, מכון מאיר, 57 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

52 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

לצפות בשיעור, אב תשע"ח, 64 דקות.

תשס"ד, 51 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

55 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).