להוריד את השיעור להאזנה, מרחשוון תשנ"ו, מכון מאיר, 12 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 4MB).

לצפות בשיעורים:
פרק א' - שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - המלוכה בחברון והמלחמה בגבעון, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - בלי מוסריות אין מלכות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ד' - לטפל בפושעים בקשיחות, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ה' - ייעוד עם ישראל להיות אוניברסליים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ו' - לתת כבוד לשכינה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ז' - קודם ביסוס המלוכה, אחר-כך אוניברסליות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט' - כלב מת, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"א - התערבות ההשגחה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ג - שרשרת האסונות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט"ו - ירושלים לב העולם, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ז - אחיתופל היועץ המעולה, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ט - לתת מקום לכולם, אפילו למתנגדים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק כ"א - למנוע חילול השם, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק כ"ג - צור ישראל, כסלו תשע"ו, 3 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשנ"ד, טכניון (הועבר מקלטת, MP3):
חלק 1, 51 דקות (18MB).
חלק 2, 10 דקות (4MB).
שיעור ב', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

תשס"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

הושענא רבא, תשע"א. 68 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 25MB).

מוסד הרב קוק, תשס"א. להוריד את השיעור להאזנה, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)