בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, כסלו תשע"ה. 17 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 6MB).

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק מ"ג. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 33 דק' (MP3, 11MB).

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק ל"ד. בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)