שיעורים משנים שונות:
סדרת שיעורים תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. קבצי MP3.
סדרות שיעורים תשס"ו, תשע"ד - מכון מאיר (וידאו).

שיעורים משנים שונות:
סדרת תשנ"ח - הועברה מקלטות, קבצי MP3:
       שיעור 1 (54 דקות, 13MB).
       שיעור 2 (59 דקות, 14MB).
       שיעור 3 ( 53 דקות, 13MB).
שיעור תשע"ו. ביה"כ "בית יהודה". י' במרחשון תשע"ו, 31 דקות (MP3, 11MB).
סדרת תשע"ו - מכון מאיר.

שיעורים משנים שונות:
שיעור תשנ"ח, 52 דקות (MP3, 18MB).
שיעור תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).
סדרת תשע"ו, מכון מאיר.