שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סמיכת גאולה לתפילה, "בנפול אויבך אל תשמח", כ"ט בניסן תשנ"ג, 77 דק', טכניון (MP3, 27MB).

שיעור ב', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', תשס"א, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ד', תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה' - סמיכת גאולה לתפילה בערבית, חזקיהו המלך והלל, י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ו', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', ז' באייר תשע"ז, מכון אורה, 52 דקות (וידאו).

שיעור ח', כ' באדר תשע"ח, מכון אורה, 57 דקות (וידאו).

שיעור ט', אייר תשע"ח, ישיבת ההסדר בירוחם, 58 דקות (וידאו).

סדרת שיעורים קצרים בערוץ אורות (וידאו):

תפילה - פריצת מסך בין אדם לה', תשרי תשע"ד, 4 דקות.

מה לעשות כשתפילותינו אינן נענות?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.

איך משלבים בין יראה לשמחה בתפילתנו?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.

מדוע נוסח התפילה קבוע?, מרחשוון תשע"ד, 4 דקות.

האם צריך נוסח תפילה אחיד?, כסלו תשע"ד, 4 דקות.

איך נצליח להתכוון בתפילה?, כסלו תשע"ד, 5 דקות.

וידאו, כ"ה בשבט תש"פ, 3 דקות. מתוך שיעור במכון מאיר.

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט, 9 דקות. לצפות בראיון.

כנס השקת הספר "שערי דמעה" (חלק ב') של הרב אשכנזי (מניטו), גב"ש, ד' בניסן תשע"ח. לצפות בשיעור, 15 דקות.

מכון מאיר, כ"ד בסיון תשע"ז, 4 דקות. לצפות בשיעור.

מכון מאיר, ט' בשבט תשע"ז, 1 דק'. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - תפילה - מה ההגיון בה?, כנס בכל לבבך תשע"ו, 51 דקות (וידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, הושענא רבה תשנ"ז, ירושלים, 75 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעור ב' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - הפרשה השניה של קריאת שמע, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעור ד':
חלק 1, ז' בתמוז תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
חלק 2, י"ד בתמוז תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ה' - מתוך הספר "אור לנתיבתי" לרצי"ה קוק, י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, יום עיון לקראת תשעה באב, ז' באב תשע"א, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).

שיעור ב' - תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו).

טכניון, 59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ט, 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב בסיון תשנ"ח, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', תש"ס, 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

להוריד את השיעור להאזנה, י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, 16 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).