שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו' - הזכרת יציאת מצרים בלילות, שו"ת, כ"ו במרחשוון תשפ"ג, ישיבת בית אל, 112 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 39MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ז. וידאו.

שיעורים ברדיו (ערוץ 7), תשנ"ו. וידאו.

162 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 57MB).

וידאו, כ"ה בשבט תש"פ, 3 דקות. מתוך שיעור במכון מאיר.

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט, 9 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

גב"ש, ד' בניסן תשע"ח. 15 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, כ"ד בסיון תשע"ז, 4 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

מכון מאיר, ט' בשבט תשע"ז, 1 דק'. וידאו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב' - תפילה - מה ההגיון בה?, כנס בכל לבבך תשע"ו, 51 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

אודיו, הושענא רבה תשנ"ז, ירושלים, 75 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר תשע"ה. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ירושלים, כ"ז באב תשס"ו, 30 דקות (MP3, 14MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעור ב' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - הפרשה השניה של קריאת שמע, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעור ד':
חלק 1, ז' בתמוז תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
חלק 2, י"ד בתמוז תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ה' - הפרשה השניה של קריאת שמע, תמוז תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ו' - מתוך הספר "אור לנתיבתי" לרצי"ה קוק, י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

תשס"ד. אודיו, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, יום עיון לקראת תשעה באב, ז' באב תשע"א, 49 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

טכניון, 59 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

הושענא רבה תשס"ט, 79 דקות. אודיו (MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ט, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ז. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב בסיון תשנ"ח, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', תש"ס, 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

כ"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ג', כ"ט באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).