שיעורים נפרדים:
שיעור א', הושענא רבה, תש"ס, 124 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).
שיעור ב', תמוז תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).
שיעור ג' - צחוק, ישראל והגוים, י"א בתשרי תש"ע, 57 דקות, מכון מאיר, יום עיון לחג הסוכות (אודיו ווידאו).