שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ליל הושענא רבה תשס"ד, 119 דקות (MP3, 42MB).
שיעור ב', י"א בתשרי תשע"ב, 42 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)