אודיו, שבט תש"פ, 9 דקות.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעורים בתשעה באב משנים שונות בביה"כ "בית יהודה", י-ם:
תשס"ג, פרק ג', 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
תשס"ד פרק ג', 44 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
תשס"ו, 60 דקות, (MP3, 21MB).
תשס"ז, ל"ג אופני נפילה, 50 דקות (MP3, 9MB).
תשס"ח, 49 דקות (MP3, 9MB).
תשס"ט, 50 דקות (MP3, 12MB).
תש"ע, פרק ג', פסקה ס"ב, 52 דקות (MP3, 19MB).
תשע"א, 37 דקות (MP3, 17MB).
תשע"ב, 48 דקות (MP3, 18MB).
תשע"ג, 57 דקות (MP3, 20MB).
תשע"ה, פרק ד', פסקה י"א, 45 דקות (MP3, 16MB).
תשע"ז, 53 דקות (MP3, 19MB).
תשע"ט - סיום הלימוד, 30 דקות, וידאו.

דברי הרב לרגל סיום ש"ס משניות בתנועת הנוער עזרא, כ"ב בניסן תש"פ, 5 דקות. וידאו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 19 דקות (MP3, 7MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).
שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).
שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - סמיכת גאולה לתפילה, "בנפול אויבך אל תשמח", כ"ט בניסן תשנ"ג, 77 דק', טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).
שיעור ב', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', תשס"א, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).
שיעור ד', תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה' - סמיכת גאולה לתפילה בערבית, חזקיהו המלך והלל, י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ו', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', ז' באייר תשע"ז, מכון אורה, 52 דקות (וידאו).
שיעור ח', כ' באדר תשע"ח, מכון אורה, 57 דקות (וידאו).
שיעור ט', אייר תשע"ח, ישיבת ההסדר בירוחם, 58 דקות (וידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

הטכניון, י' בכסלו תשנ"ח. להוריד את השיעור להאזנה, 2 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

לצפות בשיעור. ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אדר א' תשע"ד. 27 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 23 דקות. לצפות בשיעור או להוריד את אותו להאזנה (MP3, 8MB).

טכניון, ח' בניסן תשס"ד. קבצי MP3. להוריד את השיעורים להאזנה:
שיעור 1 (48 דקות, 17MB).
שיעור 2 (42 דקות, 15MB).

מכון מאיר, תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 57 דקות, טכניון (MP3, 21MB).
שיעור ב', 23 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ח' באלול תשע"א, 51 דקות.
חלק 2, ט"ו באלול תשע"א, 49 דקות.
שיעור ד', ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
חלק 1, י' באלול תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).
חלק 2, י"ז באלול תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB).
חלק 3, כ"ד באלול תשע"ז, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' 26 דקות, טכניון (MP3, 20MB).
שיעור ב', ח' בתשרי תשס"ו, 26 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ליל הושענא רבה תשס"ד, 119 דקות (MP3, 42MB).
שיעור ב', י"א בתשרי תשע"ב, 42 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, ח' באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

להוריד את השיעור להאזנה, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב', תשע"א, 22 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (וידאו).

שיעור לעילוי נשמת החיילים שנספו באסון המסוקים. 46 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור בט' באב. להוריד את השיעור להאזנה, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

מכון מאיר, יום עיון בעינייני תשעה באב, ז' באב תש"ע, 52 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - "האשה נקנית בשלוש דרכים", תשס"ד, מוסד הרב קוק, י-ם, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר ב' תשע"ט. 30 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', ל' בסיון תשע"ח, מכון אורה, 52 דקות (וידאו).
שיעור ב', תשע"ט, 34 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ג', שני חלקים, ח' וט"ו באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 40 ו-44 דקות (וידאו).

קבצי MP3:
שיעור 1 (דף צ', עמוד א', כסלו תש"ס, 48 דקות, 6MB).
שיעור 2 (דף צ', עמוד ב', טבת תש"ס, 52 דקות, 6MB).
שיעור 3 (דף צ', עמוד ב', שבט תש"ס, 52 דקות, 6MB).
שיעור 4 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 42 דקות, 5MB).
שיעור 5 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 54 דקות, 7MB).
שיעור 6 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 58 דקות, 7MB).
שיעור 7 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 56 דקות, 7MB).
שיעור 8 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 51 דקות, 6MB).
שיעור 9 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 44 דקות, 5MB).
שיעור 10 (דף צ"ב, עמוד א', אדר א' תש"ס, 49 דקות, 6MB).
שיעור 11 (דף צ"ה, עמוד ב', אייר תש"ס, 46 דקות, 6MB).
שיעור 12 (דף צ"ז, עמוד א', תמוז תש"ס, 45 דקות, 5MB).
שיעור 13 (דף צ"ז, עמוד א', תמוז תש"ס, 51 דקות, 6MB).

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.
מספר שיעורים מתחילת סדרת תשס"ד שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
שיעור 1, דף צ', עמוד ב', 48 דקות, 17MB.
שיעור 2, דף צ"ד, עמוד א', כ"ו בשבט תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 3, דף צ"ד, עמוד א', ג' באדר תשס"ד, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, דף צ"ד, עמוד א', י"ז באדר תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 5, דף צ"ז, עמוד א', י"ג באלול תשס"ד, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, דף צ"ז, עמוד א', כ"ז באלול תשס"ד, 47 דקות, 17MB.
שיעור 7, דף צ"ז, עמוד א', תורה ומדע, ה' בתשרי תשס"ה, 49 דקות, 14MB.
שיעור 8, דף צ"ז, עמוד א', ג' במרחשון תשס"ה, 55 דקות, 19MB.
שיעור 9, דף צ"ז, עמוד ב', כ"ד במרחשון תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 10, דף צ"ז, עמוד ב', ט' בכסלו תשס"ה, 51 דקות, 18MB.
שיעור 11, דף צ"ח, עמוד א', ט"ז בכסלו תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 12, דף צ"ח, עמוד א', ח' בטבת תשס"ה, 50 דקות, 18MB.
שיעור 13, דף צ"ח, עמוד א', ט"ו בטבת תשס"ה, 54 דקות, 19MB.

קבצי MP3:
שיעור 1 (81 דקות, 14MB).
שיעור 2 (78 דקות, 14MB).
שיעור 3 (79 דקות, 14MB).
שיעור 4 (82 דקות, 14MB).
שיעור 5 (51 דקות, 9MB).
שיעור 6 (74 דקות, 13MB).
שיעור 7 (71 דקות, 12MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, 28 דקות (MP3, 10MB).

מסכת סנהדרין, דף צ', עמוד ב'. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).
שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2, י"א בכסלו תשע"ב, 56 דקות.
שיעור ה', תשע"ט, מכון אורה, 2 חלקים: 49 ו-40 דקות (וידאו).

להוריד את השיעור להאזנה (MP3):
חלק א (36 דקות, 13MB),
חלק ב (51 דקות, 18MB).

מכון מאיר, יום עיון לתשעה באב בעינייני החורבן והמקדש, ז' באב תשס"ז, 54 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', י"ג בתשרי תשנ"ד, 24 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).
שיעור ב', הושענא רבה, תש"ס, 124 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).
שיעור ג', תמוז תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).
שיעור ד' - צחוק, ישראל והגוים, י"א בתשרי תש"ע, 57 דקות, מכון מאיר, יום עיון לחג הסוכות (אודיו ווידאו).

ראש יהודי, קיץ תש"ע, 86 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).