שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - קורבנות או תפילה, ג' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות.
שיעור ב' - המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - חטאת המנהיגים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד' - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.
שיעור ב', ד' בניסן תשנ"ד, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ג', רשת א', 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

להוריד את השיעור להאזנה, מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

מכון מאיר, התוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בניסן באדר תש"ע, 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - חנוכת המשכן וחנוכת בית, ב' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - לא כולם מושלמים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 4 דקות, רשת א' (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב', 15 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר ב' תשע"ד. 18 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ז' בניסן תש"ע, 21 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - אלצפן ומישאל, 4 דקות, רשת א' (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' - מסירות הנפש של נדב ואביהוא, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היום השמיני של הבריאה, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 54 דקות (MP3, 19MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - שלבי התדרדרות הצרעת, שבט תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - פרשת תזריע, סיפור על הרב מרדכי אליהו זצ"ל, 36 דקות, טכניון (MP3, 13MB).
שיעור ב' - קורבן יולדת, 1 דק', טכניון (MP3, 1MB).
שיעור ג' - פרשת תזריע, 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ד' - פרשת תזריע, פרשת החודש, מצוות אכילת מצה, 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ז בניסן תש"ע, 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - מצורעים של היום, כ"ז בניסן תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - האופטימיות והשמחה בלידת ילדים, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ג' - התקרבות אל ה' מתוך מצבי שפל, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, 21 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - כיסוי הדם, 18 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).
שיעור ב' - שחיטה שווה שפיכת דם, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - למה קוראים בתורה על העריות ביום הכיפורים?, טכניון, 17 דקות (MP3, 6MB).
שיעור ב' - איסורי עריות והרעיון הרוחני שעומד מאחריהם, כ"ז בטבת תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ח בניסן תש"ע, 29 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

להוריד את השיעור להאזנה, 60 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). חסר סוף ההקלטה.

כ"ח בניסן תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ניסן תשע"ד. 22 דקות. לצפות בשיעור.

ד' באייר תשס"ט, 1 דק'. לצפות בשיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 19 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"א באייר תש"ע, 26 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קדושת הכהונה וקדושת הזמנים, ט"ז באייר תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' - מועדים לשמחה, ב' באייר תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - איך החיים מנצחים את המוות, ב' בניסן תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ד' - הכהן המורם מן החיים, אייר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ה' - פרשת המועדים: שותפות ה' והאדם, אייר תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ו' - כיצד קובעים חגים, ד' באייר תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 61 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). חסר סוף ההקלטה.
שיעור ג', 54 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ד', 30 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', י' באייר תשנ"ה, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ד', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ' באייר תש"ע, 23 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - שמיטה וגלות, מחזוריות של 7 בהיסטוריה, כ"ג באייר תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב' - חוק אנושי וחוק אלוהי, י"ט באייר תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - מחזוריות של 7 בהיסטוריה, אייר תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - "העשירי יהיה קדש לה'"; חרם מן האדם וסמכות של משטר פוליטי, סיון תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 21 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', 50 דקות, טכניון (MP3, 18MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)