שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ז' בכסלו תש"ס, 22 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).
שיעור ב', תשע"ז, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 69 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ב', י' באייר תשס"ט, 70 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ג', תשס"ט, 93 דקות, מרכז מחניים (MP3, 34MB).
שיעור ד' - מכון מאיר, אודיו וידאו:
חלק 1, י"ט בסיון תש"ע, 49 דקות.
חלק 2 (חוקי חמורבי), כ"ו בסיון תש"ע, 49 דקות.
חלק 3, ג' בתמוז תש"ע, 53 דקות.
שיחה ה', אדר א' תשע"ו, 9 דקות (אודיו).
שיעור ו', תשע"ו, 74 דקות (MP3, 26MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - דרכי הדרשה של חז"ל, הושענא רבה תשנ"ח, 92 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 33MB).
שיעור ב', תשס"ג, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ג' - הסטוריה והלכה, כ"ד בחשון תשס"ח, 53 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ד', תשע"ו, 69 דקות (MP3, 24MB).

שיעורים שונים משנים שונות:
שיעור א', 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', כ"ד בחשון תשס"ח, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו), מתוך סדרת השיעורים מבוא לתורה שבעל פה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', אב תשע"א. 57 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ג', כ"ג בסיון תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (אוידו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 18 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב' - האבות בגובה העיניים?, כ"ד בניסן תשס"ד, 18 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

3 שיעורים. לצפות בשיעורים או להוריד את השיעורים להאזנה (MP3):
שיעור 1 (29 דקות, 14MB)
שיעור 2 (26 דקות, 13MB)
שיעור 3 (16 דקות, 9MB)

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)